bdtronic
20.07.2018

Vier Limburgse wereldburgers aan de Romantische Route in Duitsland

Four Limburgian world citizens on the Romantic Route in Germany

Weikersheim is een klein stadje, gelegen aan de Romantische Route, in het noordoosten van Baden Württemberg. Het pittoreske stadje is een bezoek waard voor zijn stemmig marktplein en uniek renaissance kasteel met prachtige tuin.

Langs de rivier de Tauber ligt bdtronic, een machinebouwer die vooral machines ontwikkelt en produceert voor de auto-industrie. bdtronic telt wereldwijd momenteel 330 werknemers, waarvan 290 in Weikersheim werkzaam zijn.

Aan het hoofd van bdtronic staat Patrick Vandenrhijn, een Genkenaar die in 2000 naar Duitsland verhuisde en na een MBO mee aan het roer van de onderneming kwam te staan. Tijdens de 15-jarige geschiedenis heeft bdtronic samen met Patrick Vandenrhijn verschillende uitdagingen met succes overwonnen: van een wereldwijde economische crisis tot nieuwe technologieën; van vier locaties in Duitsland, België, het VK en de VS naar zeven locaties wereldwijd; van een klein bedrijf met 35 werknemers tot een bekende middelgrote onderneming met bijna 330 werknemers; en last but not least: van een omzet van 22 miljoen euro in 2012 naar 50 miljoen vandaag.

In het spoor van Patrick Vandenrhijn volgde Andy Jorissen uit Diepenbeek, die momenteel verantwoordelijk is voor internationale verkoop. Hij begon direct na zijn studies twintig jaar geleden bij Bartec, waaruit bdtronic destijds is ontsproten. Vandaag pendelt hij tussen Duitsland en België, maar ook China is vaak een werkbestemming.

Enkele jaren geleden werd de Belgisch Limburgse inbreng in het Duitse bdtronic verdubbeld door jong geweld uit As en Genk. Eerst versterkte Wim Dexters uit As bdtronic als Senior Projectleider voor machinebouwprojecten van vooral internationale klanten. Daarna volgde de Genkse Elisabeth Lantmeeters die momenteel de verantwoordelijkheid draagt voor internationale rekrutering en voor een groot structuursveranderingsproject. Beiden namen recent de beslissing om het bdtronic team in Tulsa, in de Verenigde Staten van Amerika, te versterken.

________________________________________________________________________________

Weikersheim is a small town, located on the Romantic Route, in the northeast of Baden Württemberg. The picturesque town is worth a visit for its atmospheric market square and unique Renaissance castle with beautiful garden.

Along the Tauber River lies bdtronic, a machine builder who mainly develops and produces machines for the automotive industry. bdtronic currently has more than 330 employees worldwide, 290 of whom work in Weikersheim.

At the head of bdtronic is Patrick Vandenrhijn, born and raised in Genk, he moved to Germany in 2000 and after a MBO came to the helm of the company. During its 15-year history, bdtronic and Patrick Vandenrhijn have successfully overcome several challenges: from a global economic crisis to new technologies; from four locations in Germany, Belgium, the UK and the US to seven locations worldwide; from a small company with 35 employees to a well-known medium-sized company with nearly 360 employees; and last but not least: from a turnover of 22 million euros in 2012 to 50 million today.

In the wake of Patrick Vandenrhijn, Andy Jorissen from Diepenbeek, who is currently responsible for international sales, followed. Twenty years ago, after his studies, he started at Bartec, from which bdtronic arose a couple of years ago. Today he commutes between Germany and Belgium, but China is also often a work destination.

A few years ago the Belgian-Limburgian contribution to the German bdtronic was doubled by young violence from As and Genk. First Wim Dexters from As strengthened bdtronic as Senior Project Manager for machine building projects for mainly international customers. He was followed by Elisabeth Lantmeeters from Genk, who currently bears the responsibility for international recruitment and for a major structural change project. Both recently made the decision to strengthen the bdtronic team in Tulsa, in the United States of America.

Wim, Patrick, Andy and Elisabeth at the headquarters of bdtronic in Weikersheim.